dinsdag, 18. januari 2011 - 11:36

De Wolden gaat drie bruggen vervangen

Zuidwolde

De gemeente De Wolden heeft 55 bruggen in gemeentelijke wegen. De gemeenteraad heeft op basis van het bruggenbeheerplan ruim € 1 miljoen gereserveerd voor vervanging van een aantal bruggen. Binnenkort start de uitvoering van de eerste drie bruggen.

De eerste brug die in de planning staat, is de brug in de Havelterweg. Deze vervangt de gemeente in maart 2011 door een betonnen duiker. In april 2011 volgt de vervanging van de fietsbrug in de Meppelerweg bij Ruinen. De brug in de Munnekenweg volgt in de loop van 2011.

Over de brug in de Munnekenweg vindt nog overleg plaats met grondeigenaren. De gemeente wil de nieuwe brug namelijk iets zuidelijker bouwen dan de bestaande brug. Door deze verplaatsing kan een verkeersknelpunt (scherpe bocht voor de brug) opgelost worden. Voor het verkeer betekent dit dat de bestaande brug in gebruik kan blijven totdat de nieuwe brug gereed is. Hierdoor zijn geen langdurige stremmingen en omleidingen noodzakelijk, zodat overlast voor weggebruikers en omwonenden tot een minimum beperkt blijft.

Voor drie andere bruggen - de bruggen in de Ommerweg, de Pieperij en de Wold Aa-weg – bereidt De Wolden momenteel vervanging voor. Het is de bedoeling dat de gemeente deze bruggen in 2012 vervangt.
Provincie:
Tag(s):