maandag, 12. september 2011 - 19:14

De Wolden krijgt waarnemend burgemeester

Zuidwolde

De Commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe, Jacques Tichelaar, heeft besloten Janny Vlietstra te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente De Wolden.

Vanwege de benoeming van Peter Snijders als burgemeester van de gemeente Hardenberg moet De Wolden op zoek naar een nieuwe burgemeester. Om de periode tot die benoeming te overbruggen, heeft de commissaris, in goed overleg met de fractievoorzitters in de
gemeenteraad, het besluit genomen een waarnemer te benoemen.

Mevrouw Vlietstra zal per 5 oktober a.s. in dienst treden. Mevrouw Vlietstra is lid van de Eerste Kamer, zij was eerder lid van Gedeputeerde Staten in de Provincie Drenthe, burgemeester van de gemeente Winschoten en wethouder in de gemeente Leeuwarden.
Provincie:
Tag(s):