donderdag, 1. december 2011 - 22:48

De Wolden onderzoekt mogelijkheid tot aanleg kunstgras

Zuidwolde

De gemeente De Wolden wil bestaande sportvoorzieningen in stand houden en daar waar mogelijk kwaliteitsverbetering realiseren via het aanleggen van kunstgrasvelden. De gemeente laat onderzoeken in hoeverre het haalbaar is om kunstgrasvelden te realiseren ten behoeve van voetbal en/of korfbal. Dit kan zowel binnen de bestaande complexen als in alternatieve vormen of op alternatieve locaties.

De gemeente De Wolden beschikt - verdeeld over acht dorpen - over zeven voetbalcomplexen, waarvan vier gecombineerd met korfbal en één zelfstandig. In totaal gaat het om 18 wedstrijdvelden en 10 trainingsvelden en voor het korfbal om 7 wedstrijdvelden en 7 trainingsvelden.

Het onderzoek naar de mogelijkheid tot kunstgras is een van de speerpunten van het collegeprogramma. Het college heeft besloten om het onderzoek uit te laten voeren door adviesbureau Van Heijst & partners. Het realiseren van kunstgrasvelden is kostbaar. De inventarisatiefase van het onderzoek rondt het bureau medio april 2012 af. Er is dan duidelijkheid of, en zo ja, in welke vorm er kunstgrasvelden komen.
Provincie:
Tag(s):