donderdag, 1. december 2011 - 22:44

De Wolden wil carbidschieten veilig houden

Zuidwolde

Op veel plekken binnen De Wolden schieten inwoners met carbid op oudejaarsdag. Een traditie waaraan veel mensen plezier beleven.

Toch is de afgelopen jaren een toename zichtbaar in het aantal overlastmeldingen en schades veroorzaakt door carbidschieten. Vorig jaar is op oudejaarsdag een inventarisatie gemaakt van de locaties waar met carbid geschoten wordt. Dit is gedaan door een wijkagent en een gemeentelijk toezichthouder. Naar aanleiding van deze inventarisatie stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen en om vernieuwde regels te stellen voor het schieten met carbid.

Uit de inventarisatie van de wijkagent en de gemeentelijk toezichthouder blijkt dat overlast veroorzaakt wordt doordat dicht bij woningen met carbid wordt geschoten. Door dichtbij woningen te schieten, is het risico op schades groter.

Het college wil daarom de afstand tot woningen die minimaal gehanteerd moet worden verhogen van 20 meter naar 75 meter. De grote kanonnen waarmee wordt geschoten veroorzaken veel overlast. Er mag alleen geschoten worden met melkbussen en/of soortgelijk materiaal met een maximale inhoud van 50 liter.

Burgemeester Janny Vlietstra: “Carbid schieten hoort bij de jaarwisseling en bij onze gemeente. Om overlast en schades te voorkomen, is het naleven van regels belangrijk. Het lijkt verstandig om de regels iets aan te scherpen en op de praktijk aan te laten sluiten. Geen onnodige regels, maar regels die bijdragen het doel te bereiken. Carbid schieten moet veilig en met zo min mogelijk overlast. De jaarwisseling is tenslotte een feestje. Samen veilig het nieuwe jaar in!”

Tijdens de komende jaarwisseling gaan een wijkagent en een gemeentelijk toezichthouder opnieuw toezien op het naleven van de regels. Zij gaan in beeld brengen of er nog aanvullende regels gesteld moeten worden. De wijkagent en de toezichthouder bezoeken de locaties waar carbid geschoten wordt en ze gaan in gesprek met de schutters. Om een compleet beeld te maken, maken zij mogelijk foto’s.
Provincie:
Tag(s):