woensdag, 9. maart 2011 - 12:25

De zaak "Checkpoint"

Terneuzen

De burgemeester van Terneuzen mocht in januari 2009 de gedoogverklaring voor coffeeshop Checkpoint intrekken. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van woensdag.

De burgemeester besloot Checkpoint niet langer te gedogen, nadat in juni 2007 en in mei 2008 een te grote handelsvoorraad drugs in het pand van de coffeeshop was aangetroffen. De eigenaar van de coffeeshop was het niet eens met de beslissing van de burgemeester en heeft deze daarom aangevochten.
De uitspraak van de bestuursrechter vandaag beschouwt burgemeester Jan Lonink van Terneuzen als steun voor het beleid van de gemeente Terneuzen en daarnaast zorgt deze uitspraak er volgens hem voor dat er in Nederland een gecontroleerd coffeeshopbeleid mogelijk blijft.

“Het beleid van de gemeente Terneuzen was gericht op het toestaan van twee coffeeshops voor de lokale behoefte. Hier hebben we niet zomaar voor gekozen. Dit was bedoeld om overlast op straat tegen te gaan en om te zorgen dat harddrugs en softdrugs niet vermengd werden. Aan dat beleid hebben we regels verbonden. Regels om te zorgen dat de shops bijvoorbeeld niet aan minderjarigen verkopen, maar ook zodat de shops in omvang klein blijven.
De regels konden we niet handhaven op vermoedens. We konden alleen optreden op het moment dat er bewijs was voor overtredingen. Toen die overtredingen bewezen werden, hebben we die niet door de vingers gezien maar hebben we hard opgetreden. We hebben de gedoogverklaring al na één waarschuwing ingetrokken.
De uitspraak vandaag is niet alleen een bevestiging dat wij een legitieme beslissing hebben genomen. Het betekent dat ook gedoogde coffeeshops regels moeten naleven. Dat is goed, want alleen op die manier kan een coffeeshopbeleid voortgezet worden. Kleine shops, die zich aan de gedoogregels houden, kunnen blijven bestaan. Maar shops die de regels willens en wetens overtreden, die shops passen niet in een gecontroleerd gedoogbeleid.”

In afwachting van het nieuwe coffeeshopbeleid van het kabinet worden er in Terneuzen geen nieuwe coffeeshops toegestaan. Dat betekent dat Terneuzen nu een coffeeshop houdt.
Provincie:
Tag(s):