woensdag, 8. juni 2011 - 19:27

DEAL-gemeenten geven vervolg aan Eemsdelta-akkoord

Delfzijl

Op 31 mei hebben de colleges van de DEAL-gemeenten (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum) en het college van Gedeputeerde Staten gesproken over de voortgang van het Bestuursakkoord (juni 2008).

Er is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de afspraken en inmiddels is ook de samenstelling van de colleges over en weer gewijzigd. Reden om opnieuw met elkaar over de stand van zaken te spreken.

De colleges hebben aangegeven dat het erg belangrijk blijft om zowel de bovenlokale als lokale belangen goed in het oog te houden bij het bereiken van doelstellingen. Ze hebben de ambitie uitgesproken om medio 2012 een ontwikkelingsvisie af te ronden en de deelopgaven uit te werken met de bijpassende financiering ervan.
Daarnaast is afgesproken een onafhankelijk extern voorzitter aan te stellen om de samenwerking verder te operationaliseren. Hiervoor is de heer J. van Lidth de Jeude aangetrokken. Hij heeft ondermeer ervaring opgedaan in samenwerking tussen gemeenten als burgemeester in Deventer (1994-2007).

Het bestuursakkoord bevat afspraken omtrent economie, klimaat, wonen en voorzieningen en organisatorische samenwerking. Daarnaast hebben de vijf partijen eerder afspraken gemaakt over het opstellen van een gemeenschappelijke visie voor het Eemsdeltagebied.
Provincie:
Tag(s):