woensdag, 30. maart 2011 - 20:13

Debat nieuwe visie Wet maatschappelijk ondersteuning

Delfzijl

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum organiseren voor hun inwoners op 6 april een Lagerhuisdebat over de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) in Theater & Congrescentrum de Molenberg.

Het debat start om 19.30 uur. De drie gemeenteraden willen op 17 november een nieuw breed gedragen beleidsnotitie over de Wmo vaststellen.

De belangrijkste vragen die in de notitie beantwoord worden, zijn: waar willen de drie gemeenten naartoe met de Wmo? Wat kan de burger van de gemeenten verwachten in de toekomst en wat verwachten de gemeenten van de burger? Deze vragen vormen het uitgangspunt voor stellingen waarover inwoners en professionals gaan debatteren.

De uitkomsten van het debat worden meegenomen bij het maken van een definitieve beleidsnotitie. Hierin wordt dan ook duidelijk wat het beleid concreet betekent voor de inwoners van de drie gemeenten.

Personenvervoer Van Dijk uit Delfzijl laat drie busjes rijden, zodat het debat voor inwoners uit de drie gemeenten goed bereikbaar is. Voor deelname aan het debat en/of gebruik van de taxi, kunnen inwoners zich aanmelden bij de gemeente Delfzijl, mevrouw M. Veldt, e-mail m.veldt@delfzijl.nl.
Provincie:
Tag(s):