vrijdag, 16. december 2011 - 13:26

Deetman bracht elf geanonimiseerde meldingen onder aandacht van OM

Den Haag

De Commissie Deetman heeft in totaal elf geanonimiseerde meldingen onder de aandacht van het Openbaar Ministerie (OM) gebracht. Dit heeft het OM vrijdag laten weten.

'Heel'
Een van die meldingen betrof `Heel', waar in een katholiek instituut in het Limburgse Heel een hoog sterftecijfer aanleiding was voor het OM om in augustus 2011 een feitenonderzoek te beginnen.

De overige meldingen bevatten te weinig informatie om een goed beeld te krijgen van hetgeen zich zou hebben afgespeeld. Voor zover op basis van de beperkte informatie was vast te stellen, waren alle geanonimiseerde meldingen verjaard.

De meldingen bevatten te weinig informatie om de Commissie Deetman te vragen de anonimiteit op te heffen. Wel is de commissie Deetman geadviseerd om enkele melders in overweging te geven een zogenaamd `informatief gesprek' aan te vragen met een zedenrechercheur.

Het OM was in alle gevallen bereid om - op verzoek van een melder - een dergelijk gesprek te arrangeren. Daar heeft één persoon gebruik van gemaakt, maar dat gesprek heeft niet tot een aangifte geleid omdat zowel de mogelijke pleger als het slachtoffer al waren overleden.

Naar aanleiding van de maatschappelijke aandacht voor seksueel misbruik in de Rooms-katholieke kerk zijn er bij het Openbaar Ministerie in totaal vier aangiften binnengekomen. Van die vier aangiften zijn er drie geseponeerd.

Twee zaken zijn geseponeerd omdat ze verjaard waren, een omdat de aangifte onvoldoende informatie bevatte om iemand als verdachte aan te merken. Een zaak heeft geleid tot een veroordeling. Dat betrof geen zaak tegen een geestelijke maar tegen een koster. De man is veroordeeld tot 15 maanden cel waarvan 12 maanden voorwaardelijk.

Naast de aangiften heeft het OM dertig meldingen van seksueel misbruik door geestelijken ontvangen. Alle deze meldingen betroffen verjaarde zaken.
Provincie:
Tag(s):