zaterdag, 13. augustus 2011 - 12:23

Defensie niet goed voorbereid op reorganisatie

Den Haag

Het ministerie van Defensie is niet goed voorbereid op de op handen zijnde reorganisatie. Dit schrijft NRC-Handelsblad zaterdag.

De krant is in het bezit van vertrouwelijke documenten, waaruit blijkt dat de meeste personeelsdossiers niet op orde zijn en dat de interne controlediensten door personeelsgebrek hun taken niet kunnen uitvoeren.

Volgens hoge militairen is er bij Defensie “een gebrek aan kwaliteit van bestuur” en “een gebrek aan zakelijkheid”.

Defensie moet voor ongeveer 1 miljard bezuinigen. Duizenden militairen zullen moeten afvloeien. Het is hierbij van groot belang dat personeelsdossiers op orde zijn. Dit blijkt slechts bij vierduizend van de 66 duizend dossiers het geval.

De Algemene Rekenkamer is bezorgd over de ontwikkelingen, maar Ton Annink, secretaris-generaal bij Defensie, laat NRC Handelsblad weten dat het weinig moeite zal kosten om de dossiers op orde te krijgen. “Het gaat heel vaak om een paar ontbrekende papieren die er wel zijn, maar die nog bij de dossiers gevoegd moeten worden.”
Provincie:
Tag(s):