donderdag, 22. september 2011 - 13:33 Update: 08-07-2014 0:56

Dekkingsgraad pensioenfondsen gedaald

Amsterdam

Eind augustus 2011 is de gemiddelde dekkingsgraad van een pensioenfonds gedaald naar 101%. Eind maart bedroeg de gemiddelde dekkingsgraad nog 112%. Dit blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank.

Deze verslechtering van de dekkingsgraad — de verhouding tussen beschikbare middelen en verplichtingen - hangt samen met de daling van de aandelenkoersen, waardoor de waarde van de beschikbare middelen verminderde. Daarnaast namen de verplichtingen van pensioenfondsen toe door een daling van de lange rente.

Door deze ontwikkelingen bevinden veel pensioenfondsen zich momenteel in een dekkingstekort. Een dekkingstekort houdt in dat de dekkingsgraad van een pensioenfonds lager is dan 105%. Pensioenfondsen in dekkingstekort moeten een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank. Begin 2012 zullen deze herstelplannen worden geëvalueerd.
Categorie:
Tag(s):