woensdag, 26. januari 2011 - 20:04

Delfzijl heeft munitiekaart

Delfzijl

In opdracht van de raad heeft het college van B&W van de gemeente een zogenaamde munitiekaart laten maken. Op deze kaart staat aangegeven op welke plekken in de Tweede Wereldoorlog gevechtshandelingen hebben plaatsgevonden. Daar kan munitie zijn achtergebleven.

Daar kan munitie zijn achtergebleven. Inzicht in deze mogelijkheden is nodig om bij bouw- en graafwerkzaamheden eventuele veiligheidsmaatregelen te kunnen treffen. Tot nu toe worden dergelijke maatregelen getroffen wanneer onder andere uit mondelinge bronnen daartoe aanleiding is. Omdat er steeds minder mensen als ooggetuige kunnen vertellen over de Tweede Wereldoorlog, is nu de munitiekaart gemaakt.

Het bureau REASeuro uit Riel heeft de kaart in opdracht van de gemeente gemaakt. De gegevens zijn beschikbaar voor bouw- en graafprojecten. De kaart is voor belangstellenden alleen in te zien op het gemeentehuis op afspraak met een ter zake kundige ambtenaar. Het college bereidt maatregelen voor om ongewenste zoekacties met metaaldetectors te voorkomen.
Provincie:
Tag(s):