vrijdag, 9. december 2011 - 13:04

Delfzijl sluit dijkdoorgangen om hoogwater

Delfzijl

Het waterschap Noorderzijlvest heeft vrijdagochtend de coupures in Delfzijl gesloten vanwege het hoge water. Dit heeft het waterschap vrijdag laten weten.

Coupures
Coupures zijn de openingen in de dijk waar de weg de dijk kruist. Het verkeer wordt met borden omgeleid. De hoogste waterstand van NAP +3.10 meter werd om 10.30 uur verwacht. Nadat het water voldoende is weggezakt en de weg vrij van water is zullen de wegen weer worden opengesteld.

Vrijdagavond opnieuw sluiting
Het is waarschijnlijk dat de coupures vrijdagavond opnieuw moeten worden gesloten. Naar verwachting bereikt het water rond 22.00 uur wederom een waterstand van NAP +3.10 meter.

Bescherming tegen overstroming
Bij hevige storm en wateroverlast vanuit zee sluiten de deuren in de dijkdoorgangen rond het haventerrein in Delfzijl. Dit is nodig om de bebouwde kom van Delfzijl en een groot gebied daarachter te beschermen tegen overstroming.

De 4 coupures in Delfzijl worden tijdens hoogwater gesloten bij een verwachte waterstand van N.A.P. + 3.00 meter.
Provincie:
Tag(s):