donderdag, 14. april 2011 - 19:31

Derde grootschalige controle door Interventieteam

Vlissingen

Het interventieteam voerde donderdag een derde grootschalige controleactie uit in en rond het Middengebied en de Scheldestraat.

Net als op 23 september en 9 december vorig jaar, inde de Politie openstaande boetes en controleerde zoveel mogelijk voertuigen. De Belastingdienst vorderde belastingschulden in.

Motoragenten hebben auto’s, motoren en scooters naar het parkeerterrein begeleid. Scanauto’s speurden via de kentekenplaten naar autobezitters die hun motorrijtuigenbelasting of boetes niet hebben betaald. Ook werden eigenaren van voertuigen, die niet aan de wet- en regelgeving voldoen, aangepakt.

De gemeente vormde samen met acht partijen het interventieteam. Dit zijn: de Sociale Dienst Walcheren, de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Openbaar Ministerie en de Politie Zeeland. Vandaag ondersteunen de Douane en de Koninklijke Marechaussee de partijen.

Deze grootschalige actie maakt deel uit van het interventieproject van de gemeente Vlissingen om de leefbaarheid in het Middengebied en rond de Scheldestraat te versterken. De gemeente startte eind september vorig jaar samen met de andere leden van het interventieteam met de extra acties. Het project loopt tot eind april 2011. Het doel van dit initiatief is tweeledig. Aan de ene kant streeft de gemeente naar normherstel en pakt fraude en misstanden aan. Aan de andere kant wil de gemeente maatschappelijke ondersteuning bieden waar dat nodig is. De actie van vandaag is uitsluitend gericht op het opsporen van personen die zich niet aan de wet- en regelgeving houden.

De gemeente en de andere partijen hebben al aangegeven dat ze na afloop van dit interventieproject inzetten op blijvende samenwerking en controleacties blijven uitvoeren.
Provincie:
Tag(s):