dinsdag, 20. december 2011 - 21:43 Update: 08-07-2014 0:55

Details onderzoek Erasmus MC blijven geheim

Rotterdam

De National Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB) in de VS heeft geadviseerd dat de studieresultaten van virologen van het Erasmus MC over het vogelgriepvirus gepubliceerd mogen worden. ‘Wel moet bepaalde gedetailleerde informatie over de methoden en resultaten geheim blijven’, meldt het Erasmus MC dinsdag.

Respecteren
De Rotterdamse onderzoekers hebben hun bedenkingen bij dit advies, maar zullen het respecteren. ‘Ze gaan dus beperkt publiceren over hun vogelgrieponderzoek’, aldus het Erasmus MC.

Vogelgriepvirus
De Nederlandse virologen hebben in opdracht van de Amerikaanse overheidsinstelling National Institutes of Health (NIH) onderzoek verricht naar het gevaarlijke virus H5N1.

Ontdekking
De Rotterdammers ontdekten dat en ook op welke manier dit virus gemakkelijk zou kunnen veranderen in een variant die bedreigend is voor de volksgezondheid.

Pandemie voorkomen
De informatie van de onderzoekers kan gebruikt worden om een pandemie te voorkomen, of om op voorhand vaccins en medicijnen te ontwikkelen. Dat is het best mogelijk door de onderzoeksgegevens te publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift. Andere wetenschappers of professionals die uitbraken monitoren, kunnen daarmee dan snel aan de slag.

Geheimhouden
De vrees bestaat echter dat de gegevens ook gebruikt kunnen worden om biologische wapens te ontwikkelen als ze in verkeerde handen komen. De NSABB heeft de nadelen van openbaring van de gegevens zwaarder gewogen dan de voordelen. Het wil daarom bepaalde gegevens geheimhouden.

Geheimhoudingsplicht
De NSABB stelt dat de gegevens wel gedeeld kunnen worden met het wetenschappelijke veld onder geheimhoudingsplicht. De onderzoekers betogen echter dat geheimhouding nagenoeg onmogelijk is gezien het feit dat de gegevens met honderden onderzoekers en overheden gedeeld moeten worden. Bovendien komt met dit advies de academische en persvrijheid in het geding. Dat is nog niet eerder vertoond.

Nieuw manuscript
De virologen van het Erasmus MC werken nu aan een nieuw manuscript dat voldoet aan het advies van de NSABB. Zij pleiten bovendien voor een meer internationale aanpak van dual use-research. Dat is onderzoek waarvan de uitkomst zowel ten goede als ten kwade kan worden gebruikt.
Categorie:
Tag(s):