maandag, 10. januari 2011 - 15:58

Deventer houdt rekening met overstroming IJssel

Deventer

De IJssel bij Deventer bereikte afgelopen vrijdag een hoogte bereikt 4.15 meter boven NAP. ‘De verwachting is dat door het vele aanbod van smelt- en regenwater, het water deze week mogelijk over de kademuren zal stromen’, meldt de gemeente Deventer.

Het muurtje tussen de Welle / Wellekade heeft een hoogte van 6.30 meter boven NAP. Parkeren op de Worp is bij 6.15 meter niet meer mogelijk. De Bolwerksweg wordt afgesloten bij een stand van 6.10 meter boven NAP.

Het draaiboek 'Hoogwater' is in werking getreden
De gemeente Deventer treft de nodige voorbereidingen om de Welle af te kunnen zetten en voor zandzakken te zorgen als dat nodig is. Verder houden het waterschap, de politie en de brandweer zich actief bezig met eventuele overlast.

Voorbereidingen
De gemeente adviseert omwonenden eventuele voorbereidingen te treffen voor als het water over de Welle stroomt wat betreft bijvoorbeeld het aanbieden van huisvuil en het tijdig verplaatsen van auto’s als het gebied aan de Worpkant onder water komt te staan. Met dit laatste wordt het gebied bedoeld waar het Sandton IJsselhotel, camping De Worp en rederij Eureka gevestigd zijn.

Huisvuil
De wagens van Circulus die het huisvuil ophalen, kunnen tijdens het hoge water niet bij uw woning of bedrijfspand komen. Met Circulus is afgesproken dat zij het huisvuil ophalen op die gedeelten die wel bereikbaar zijn. De gemeente verzoekt u dan ook uw huisvuil aan te bieden op de dichtstbijzijnde plaats die voor Circulus wel bereikbaar is.

Actuele informatie waterstand
De waterstand was op maandag op 10 januari om 15:50 uur 517 cm NAP. De standen zoals hierboven vermeld, is een verwachting. Voor actuele informatie kunt u terecht op de website http://live.actuelewaterdata.nl/waterstandNAP/
Provincie:
Tag(s):