woensdag, 6. april 2011 - 15:15

Deventer ondersteunt brandweer in Turkije

Deventer

Burgemeester Andries Heidema, een aantal ambtenaren en vertegenwoordigers van de brandweer Deventer en Enschede zijn op 12 april in Diyarbakir (Turkije) aanwezig bij de officiële opening van een trainingcentrum voor de brandweerlieden uit de Turkse regio.

De gemeente Deventer en de Unie van Zuidoost Anatolische Gemeenten (GABB) hebben het opzetten van dit centrum gefinancierd. In dezelfde week wordt een training aan de Turkse brandweerlieden in het nieuwe trainingcentrum gegeven.

De training wordt verzorgd door een brandweerinstructeur uit Deventer en één uit Enschede. Naast de opening van het trainingcentrum, worden de lopende projecten tussen Deventer en de GABB geëvalueerd.

Regionale trainingscentra
De gemeente Deventer richt zich momenteel op Zuidoost Turkije. In 2008-2009 heeft de gemeente, ondersteund door de brandweerkorpsen uit Enschede en Amsterdam – Amstelland, een project in Turkije (regio’s Thracië en Zuid-Oosten) uitgevoerd.

Samen met gemeenten en regionale overheden in Turkije zijn de mogelijkheden rond het opzetten van regionale trainingscentra in kaart gebracht. De samenwerking vond plaats binnen het LOGO - East II Programma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Trainingscapaciteit
Na afloop van het geslaagde project bleek dat er met name in Zuidoost Anatolië regionaal bestuurlijk draagvlak was voor een kleinschalig op te zetten trainingscentrum. Tegelijkertijd dient minimale trainingscapaciteit te worden gerealiseerd.

De brandweer is in deze regio in Turkije het slechtst uitgerust; elke trainingsfaciliteit ontbreekt. De gemeente Deventer en de GABB hebben daarom meegewerkt aan het opzetten van een bescheiden trainingscentrum voor de brandweerlieden uit de Turkse regio.

Deventer Internationaal
Onder de noemer ‘Deventer internationaal’ werken Deventer inwoners, (vrijwilligers)organisaties, instellingen en de gemeente actief samen op het gebied van internationale samenwerking. Zo draagt Deventer bij aan het versterken van het lokaal bestuur in partnersteden en het realiseren van de millenniumdoelen op lokaal niveau.
Provincie:
Tag(s):