vrijdag, 11. maart 2011 - 14:08

Deventer sluit 34 prostitutieramen

Deventer

De gemeente Deventer heeft besloten een deel van de prostitutieramen aan de Bokkingshang tijdelijk te sluiten. ‘Het gaat om 34 ramen van één exploitant’, meldt de gemeente vrijdag.

De exploitant heeft bij de gemeente nieuwe aanvragen om een exploitatievergunning ingediend. De gemeente heeft de aanvragen niet in behandeling genomen omdat niet alle benodigde informatie is aangeleverd, ondanks herhaald aandringen daartoe.

Al enkele jaren hanteert de gemeente strenge regels bij het verstrekken van vergunningen in bepaalde bedrijfstakken. Zo wordt bij aanvragen van onder meer seksinrichtingen, coffeeshops en speelautomatenhallen de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur toegepast, de zogenaamde BIBOB-procedure.

Exploitanten moeten dan gegevens verstrekken over de organisatiestructuur, financiën en informatie met betrekking tot eventuele antecedenten. Die informatie is nodig om te kunnen beoordelen of het veilig en verantwoord is het bedrijf door deze exploitant te laten exploiteren om te voorkomen dat er zich malafide bedrijven in Deventer vestigen.

De exploitant heeft ondanks herhaalde verzoeken relevante informatie niet verstrekt. Om die reden heeft de burgemeester besloten de aanvraag buiten behandeling te stellen. Dat betekent concreet dat de exploitant zijn bedrijf moet sluiten en gesloten houden omdat hij niet over geldige exploitatievergunningen beschikt.

De sluiting gaat in per 14 maart 2011. De gemeente heeft voorafgaand aan dit besluit het advies van de bezwaarschriftencommissie afgewacht. Die commissie stelt de gemeente in het gelijk, de aanvragen zijn terecht niet in behandeling genomen.

‘Het bedrijf mag weer open zodra er een exploitatievergunning aan een of meerdere exploitanten is verleend’, aldus de gemeente.
Provincie:
Tag(s):