woensdag, 4. mei 2011 - 11:49

Dierenorganisaties verzoeken om reorganisatie Dienst Regelingen

Comité Dierennoodhulp, Stichting Rechten voor al wat leeft en de Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden hebben een brandbrief gestuurd naar staatssecretaris Bleker.

In de brief verzoeken zij hem dringend om de Dienst Regelingen (DR) en met name de afdeling In Beslag genomen Goederen (IBG) en de door hen gecontracteerde opslaghouders op zeer korte termijn te reorganiseren en regels op te stellen zodat vrijgekomen in beslag genomen dieren op een goede manier herplaatst worden en dat het welzijn van het dier daarbij voorop staat.

Verder verzoeken de dierenorganisaties dringend om samen met een onafhankelijke dierenarts een onderzoek in te stellen naar de dood van de 4400 in beslag genomen knaagdieren bij opslaghouder Tonnie van Meegen van Papegaaienpark Veldhoven.

De dierenorganisaties hebben over het onnodig doden van deze knaagdieren melding gemaakt bij de AID. Zij vragen zich af wat de huidige Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren voor zin heeft wanneer dieren zodra deze wet wordt gehanteerd alleen nog maar meer het slachtoffer worden.

Zij vrezen dat door de werkwijze van de Dienst Regelingen de toekomstige dierenpolitie door het vaker in beslag nemen van mishandelde en verwaarloosde dieren alleen maar meer leed bij dieren zal gaan veroorzaken.

Opslaghouder Papegaaienpark Veldhoven kwam de afgelopen dagen veelvuldig in het nieuws omdat hij dreigde de eerder door de Dienst Regelingen aan hem toevertrouwde knaagdieren binnen een aantal dagen te doden als er geen andere opvang kwam. Reden: de dieren waren vrijgegeven waardoor de opslaghouder al een paar dagen geen geld meer ontving van de Dienst Regelingen. Het grootste aantal dieren is dan al gedood.

4400 van de 5900 verwaarloosde knaagdieren zijn bij binnenkomst door de opslaghouder geselecteerd op ziekte, agressief gedrag of afwijkingen en gedood. Tot rust komen en behandeld worden door een dierenarts mochten deze verwaarloosde dieren niet.

De Dienst Regelingen onderneemt niets om het doden van de nog levende dieren tegen te gaan. Door alle publiciteit reageren knaagdierenopvangen en knaagdierenliefhebbers massaal en worden de dieren op tijd weggehaald bij de opslaghouder. Deze knaagdierenopvangen met het hart op de goede plek zitten nu met de zorgen en krijgen geen enkele cent van de overheid.

Helaas is dit geval bij deze opslaghouder geen incident. Met de regelmaat van de klok gebeurt het dat in beslag genomen mishandelde en/of verwaarloosde dieren zoals honden, paarden, knaagdieren of schapen in de opslag of nadat ze zijn vrijgegeven worden geëuthanaseerd of doorverkocht aan handelaren die de dieren zelf doden of verkopen aan het slachthuis.

De Dienst Regelingen plaatst in beslag genomen dieren bij de door hen (op veelal geheime locaties) aangestelde opslaghouders zonder rekening te houden met de vraag of het welzijn van de dieren bij deze opslaghouders werkelijk gewaarborgd is.

Voor de herplaatsing van dieren zijn al helemaal geen regels opgesteld om het welzijn van de dieren te waarborgen. Het in beslag nemen van levende have, om wat voor reden dan ook, zou een uiterst weloverwogen traject moeten zijn en niet moeten worden afgehandeld door een dienst die dieren te veel als goederen behandelt.

Mishandelde en verwaarloosde dieren dienen opgevangen te worden en zeker niet opgeslagen. Aandacht zou er moeten zijn voor wat men aantreft bij de inbeslagname, welke zorg er op dat moment absoluut noodzakelijk is en door wie die wordt gegeven.

Onafhankelijke dierenartsen en dierverzorgers horen hier een rol in te hebben. Het is belangrijk dat een mishandeld of verwaarloosd dier niet nog meer trauma’s oploopt.
Provincie:
Tag(s):