maandag, 25. april 2011 - 9:38

Diever laat weiland begrazen door Schoonebekers

Diever

Stichting Het Drentse Landschap en de gemeente Westerveld zijn overeengekomen dat het weiland dat zich naast het gemeentehuis in Diever bevindt, ’s zomers wordt begraasd door een aantal Schoonebekers van de stichting. Op het desbetreffende terrein bevindt zich ook de vorig jaar geopende vleermuizenkelder. De samenwerking inzake het beheer biedt de stichting de gelegenheid om de aandacht te vestigen op dit ras en de rol die ze spelen in het uitvoeren van het werk

Het Drentse Landschap maakt voor het beheer van haar natuurterreinen gebruik van Drentse Heideschapen en Schoonebekers. Het laatstgenoemde ras is onder andere te bewonderen op het Doldersummerveld.

De Schoonebeker is ongehoornd en heeft lange oren. De vacht is grof en betrekkelijk slicht en ze kunnen éénkleurig zijn maar zijn meestal bont. De kleuren die voorkomen zijn vos, zwart en bruin. Helemaal witte dieren zijn zeldzaam. De kop is meestal grof gevlekt evenals de poten. Aan de kop komen ook vaak wangschilden voor. De vacht is vaak wit maar kan ook bont maar dat verdwijnt vaak met het afgroeien van de witte wol. Soms komt een halsvlek voor die wel blijft. De staart is lang en bewold.

Het Drentse Landschap zet zich in voor het behoud van de Drentse natuur. Ze maakt zich ook sterk voor het instandhouden van cultuurhistorisch erfgoed. De stichting beheert ruim 8000 hectare natuur en tientallen cultuurhistorisch waardevolle objecten. Ze behartigt ook de belangen van de Stichting Drentse Boerderijen en de Stichting Oude Drentse Kerken.
Provincie:
Tag(s):