donderdag, 3. november 2011 - 18:19 Update: 08-07-2014 0:56

Dikke ouderen hebben groter risico op fysieke beperkingen

Amsterdam

Ouderen met een grotere middelomtrek hebben vaker te maken met pijn, mobiliteitsproblemen, artrose, incontinentie, hart- en vaatziekten en diabetes.

Bovendien hebben ouderen die al lang overgewicht hebben een groter risico op fysieke beperkingen dan ouderen die pas op latere leeftijd overgewicht hebben ontwikkeld. Dit blijkt uit het onderzoek van gezondheidswetenschapper Noor Heim waarop zij vrijdag 4 november bij prof. Marjolein Visser en prof. Jaap Seidell promoveert aan de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Doordat het aantal ouderen stijgt en ook het percentage ouderen met overgewicht toeneemt, neemt het absolute aantal ouderen met overgewicht de laatste decennia explosief toe. Meestal wordt op basis van BMI en/of de middelomtrek vastgesteld of iemand overgewicht of obesitas heeft. Er zijn afkappunten vastgesteld waarboven het gewicht of de buikomvang van volwassenen ongezond hoog is. Het onderzoek van Heim richt zich speciaal op ouderen omdat het lichaam verandert met het ouder worden en er bovendien andere gezondheidsproblemen spelen dan bij volwassenen. Zij maakte voor het onderzoek gebruik van gegevens over gezondheid en functioneren die bij grote groepen ouderen boven de 70 jaar door middel van interviews zijn verzameld.

Heim ontdekte dat de genoemde gezondheidsproblemen weliswaar steeds vaker voorkomen naarmate de buikomvang toeneemt, maar dat de grenzen zoals die voor volwassenen gelden mogelijk te strikt zijn voor oudere vrouwen. Een verhoging van het afkappunt voor de middelomtrek van 88 naar 99 cm bij oudere vrouwen leidt tot een betere inschatting van de gezondheidsrisico’s. Bij de mannen is het niet nodig een hoger afkappunt in te stellen. Vervolgonderzoek zal zich in de toekomst moeten richten op de bruikbaarheid van het nieuwe afkappunt voor de middelomtrek om oudere vrouwen te identificeren die baat kunnen hebben bij gewichtsverlies.
Categorie:
Tag(s):