donderdag, 6. januari 2011 - 21:06

Diner Mobile organiseert Bevrijdingsfestival 2011

Assen

Diner Mobile uit Assen gaat het bevrijdingsfestival Drenthe 2011 organiseren. Dat is de uitkomst van een aanbestedingstraject, zoals dat is doorlopen in opdracht van de gemeente Assen in samenspraak met de provincie Drenthe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Op korte termijn zal door het cateringbedrijf en de gemeente Assen een overeenkomst worden ondertekend, waarin de voorwaarden met betrekking tot de organisatie van het bevrijdingsfestival zijn vastgelegd.

De aanbesteding van de organisatie vloeit voort uit een evaluatie van het bevrijdingsfestival zoals dat in het najaar van 2010 werd gepresenteerd. Belangrijkste conclusies van de onderzoekers waren dat het festival ten opzichte van andere festivals achter blijft qua bezoekersaantallen en buiten de subsidies nauwelijks inkomsten kan genereren. Onder meer naar aanleiding van het evaluatierapport besloot het bestuur van de Stichting Drentse 5 Mei Viering de verantwoordelijkheid voor de organisatie van het bevrijdingsfestival over te dragen aan de gemeente Assen.

De gemeente Assen heeft in samenspraak met de provincie Drenthe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei besloten om het jaar 2011 als overgangsjaar voor het festival te beschouwen. Als festival-locatie geldt in 2011 het Recreatiegebied Baggelhuizen in Assen. Voor de organisatie is een aanbestedingstraject doorlopen. De beoordelingscommissie heeft de ingediende offertes getoetst op basis van de wijze waarop het profiel van het festival gestalte wordt gegeven, de kwaliteit van het veiligheidsplan alsmede de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening. Uit de vijf ingediende offertes kwam die van Diner Mobile uit Assen als beste naar voren.

De offerte is gedaan binnen de beschikbare middelen als vermeld in het programma van eisen, te weten maximaal € 65.000,-. Daarvan wordt € 20.000,- bijgedragen door de gemeente Assen, € 20.000,- door de Provincie Drenthe en € 25.000,- door het Nationaal Comité 4 en 5 mei..

De gemeente Assen zal zich het komende jaar inspannen voor het werven van een nieuw bestuur. De uitkomsten van de evaluatie van het Bevrijdingsfestival 2011 zullen worden betrokken bij de de plannen voor het evenement op de (middel)lange termijn, zoals afgesproken met de Provincie Drenthe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Diner Mobile is inmiddels gestart met de uitwerking van het festivalprogramma. Daarbij zullen voor zover mogelijk ook partijen en vrijwilligers die de afgelopen jaren rond het bevrijdingsfestival actief waren worden betrokken.
Provincie:
Tag(s):