donderdag, 10. november 2011 - 11:46

Diner Mobile organiseert Bevrijdingsfestival Drenthe en Koninginnedag

Assen

De komende drie jaar organiseert het Asser bedrijf Diner Mobile Koninginnedag en het Bevrijdingsfestival Drenthe. Diner Mobile heeft beide evenementen in 2011 voor het eerst georganiseerd. Gezien de positieve evaluaties heeft de gemeente besloten de organisatie voor de komende drie jaar aan Diner Mobile te gunnen. De gemeente organiseert zelf de vrijmarkt op 30 april.

De evaluatie van de organisatie van Koninginnedag 2011 was positief. Het programma op het Koopmansplein heeft de gehele dag veel bezoekers getrokken en was daarmee een aanwinst voor deze dag.

Provincie Drenthe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei waren bijzonder positief over het Bevrijdingsfestival Drenthe 2011, dat voor het eerst is gehouden bij de Baggelhuizerplas. Het evaluatierapport dat na het evenement is opgesteld noemt het aantal bezoekers en de sfeer tijdens het festival als sterke punten. Het rapport stelt dat het festival genoeg potentie heeft om verder te groeien bij de Baggelhuizerplas. Aandachtspunten zijn de toiletvoorzieningen en de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Ondernemers in de binnenstad hebben aangegeven de levendigheid in het centrum te missen. Het evaluatierapport doet de suggestie om hiervoor kleinschalige activiteiten in de binnenstad te laten organiseren.

Voor de programmering van de Koninginnedag trekt de gemeente een bedrag van 15.000 euro uit. Voor het Bevrijdingsfestival Drenthe is een bedrag beschikbaar van 80.000 euro. De helft hiervan is afkomstig van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De andere helft moet van gemeente Assen en de provincie Drenthe komen.
Provincie:
Tag(s):