maandag, 4. april 2011 - 21:09

DNA-bevolkingsonderzoek moordzaak Meppel zonder resultaat

Meppel

Het Openbaar Ministerie Assen heeft in 2010 opdracht gegeven tot een grootschalig DNA-onderzoek naar aanleiding van de moord op mevrouw de Kruys-Deen. De 88-jarige vrouw uit Meppel is op 16 juni 2009 in een verzorgingstehuis aan de Reestlaan in Meppel door een misdrijf om het leven gekomen.

De politie heeft bij het onderzoek een DNA-spoor van de dader vastgesteld. Het onderzoeksteam van de moordzaak Meppel is in november 2010 gestart met de afname van DNA bij een geselecteerde groep van 349 mannen. De medewerking aan het DNA-onderzoek was vrijwillig. De afname van DNA is goed verlopen en het opkomstpercentage is hoog te noemen. Helaas heeft het onderzoek geen DNA-match opgeleverd

Van 38 personen is geen DNA afgenomen. Hiervoor zijn verschillende redenen. Het is het onderzoeksteam bijvoorbeeld niet gelukt om met een aantal personen contact te krijgen in verband met emigratie, detentie buitenland, verhuizing of geen vaste woon- en verblijfplaats.

Daarnaast is er een groep van weigeraars (18 in totaal) die duidelijk hebben aangegeven niet mee te willen werken aan het onderzoek. Het feit dat deze mensen geweigerd hebben mee te werken, betekent niet dat zij daardoor verdachte zijn in het onderzoek.

De 311 afgenomen DNA monsters zijn naar het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag verzonden en met het DNA-dader profiel vergeleken. Geen van de ingezonden DNA monsters kwam overeen met het DNA-dader profiel. De uitslag is inmiddels aan alle betrokkenen schriftelijk medegedeeld en het beschikbaar gestelde DNA materiaal is in opdracht van de officier van justitie vernietigd.

Voordat het DNA-onderzoek is gehouden, is er een zeer uitgebreid en omvangrijk rechercheonderzoek geweest. Het DNA-onderzoek was een van de laatste mogelijkheden om deze verschrikkelijke zaak op te lossen. Dit is niet gelukt. Het Openbaar Ministerie, de politie Drenthe en de gemeente Meppel betreuren dat. Voor de familie van het slachtoffer betekent dit dat zij moeten leven met onzekerheid over wat er in het laatste stukje van het leven van hun naaste is gebeurd. Daarnaast moeten zij leven met de gedachte dat de dader nog vrij rondloopt.

Het onderzoek wordt overgedragen aan het Cold-Case Team van de politie in Noord-Nederland. Dat betekent dat er geen actieve opsporingshandelingen meer verricht zullen worden. Dit met uitzondering van de situatie waarin de politie alsnog contact krijgt met één van de mannen waarbij het afnemen van DNA nog niet was gelukt: die zullen dan alsnog verzocht worden hun DNA af te staan. Indien er zich nieuwe relevante ontwikkelingen voordoen in deze zaak dan zal de zaak heropend worden.
Provincie:
Tag(s):