vrijdag, 23. september 2011 - 22:00 Update: 08-07-2014 0:56

DNB: banken en verzekeraars zetten stappen vooruit in naleving beloningsbeleid

Amsterdam

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft vandaag Minister van Financiën de Jager geïnformeerd over de vorderingen die banken en verzekeraars hebben gemaakt met het aanpassen van het beloningsbeleid. De meeste grote banken en verzekeraars hebben belangrijke aanpassingen in hun beleid doorgevoerd.

DNB toetst in het toezicht of banken en verzekeraars de Regeling beheerst beloningsbeleid wft 2011 naleven. Uit een onderzoek onder de grote banken en verzekeraars blijkt dat zij in overwegende mate voldoen aan de eisen die worden gesteld. Een kleine minderheid heeft het beloningsbeleid onvoldoende in overeenstemming gebracht met de Regeling. DNB treedt hierin handhavend op zodat banken en verzekeraars voor het eind van 2011 geheel in overeenstemming met de Regeling hun beleid hebben geformuleerd.

De informatie aan de minister betreft een tussenrapportage. DNB zal in het toezicht blijvend aandacht hebben voor het beloningsbeleid en daarover op gezette tijden rapporteren. Tevens blijft DNB actief in internationaal overleg om een level playing field te verzekeren in het toezicht op het beloningsbeleid.

Banken en verzekeraars dienen bij hun beloningsbeleid ook rekening te houden met de Code Banken en de Code Verzekeraars. Deze codes vallen buiten het toetsingskader van DNB. De naleving van deze Codes getoetst door de Monitoringscommissie Banken en de Monitoringscommissie Verzekeraars.
Categorie:
Tag(s):