vrijdag, 9. december 2011 - 14:07 Update: 08-07-2014 0:55

DNB: Groei economie komt in 2012 vrijwel tot stilstand

Amsterdam

De groei van de Nederlandse economie komt in 2012 vrijwel tot stilstand. ‘De bruto binnenlands product (bbp)-groei daalt volgend jaar tot 0,2% en de werkloosheid loopt op naar 5,3%’, meldt de Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag.

Europese schuldencrisis
De economische ontwikkelingen zijn echter afhankelijk van het verloop van de Europese schuldencrisis. Bij een snelle en daadkrachtige aanpak van de crisis kan de economie via vertrouwensherstel volgend jaar al een positieve impuls krijgen. Dat blijkt uit de nieuwe halfjaarlijkse raming van DNB.

De Nederlandse bbp-groei over 2011-2013 komt veel lager uit dan een half jaar geleden werd verwacht. DNB voorziet voor dit jaar nog een groei van 1,4%, maar in de tweede helft van dit jaar komt de economie in een technische recessie (twee kwartalen met negatieve groei).

In 2012 valt de groei zelfs bijna geheel weg (0,2%). Daarna kan de bbp-groei voorzichtig aantrekken tot 1,3% in 2013. De werkloosheid loopt op naar 5,3% volgend jaar en bijna 6% in 2013.

Dalende woningprijzen
De sombere groeivooruitzichten zijn het resultaat van de lagere groei van de wereldhandel en het toegenomen vertrouwensverlies bij bedrijven en consumenten. Huishoudens zijn daarbij geneigd tot meer besparingen, omdat hun financiële situatie verslechtert, vooral door de dalende woningprijzen.

Extra bezuinigingen
Het overheidstekort verbetert eerst van 4,4% bbp in 2011 tot 3,5% bbp in 2012. De neergaande conjunctuur drukt echter de overheidsinkomsten en mede daardoor treedt in 2013 een verslechtering van het tekort op tot 3,7% bbp. Daarmee wordt de zogenoemde signaalmarge overschreden. De begrotingsregels schrijven in dat geval extra bezuinigingen voor.

De ongewisse afloop van de Europese schuldencrisis leidt tot buitengewoon grote onzekerheid. Uitgangspunt voor deze raming is dat de schuldencrisis op den duur en zonder grote schokken tot een oplossing komt. Een onordelijke afloop van de crisis is denkbaar, maar dit valt buiten de gebruikelijke modelrelaties en –scenario's die worden gebruikt in deze halfjaarlijkse ramingen.

Op korte termijn zullen nu beslissingen worden genomen die cruciaal zijn voor het functioneren van de EMU. Bij een snelle en daadkrachtige aanpak van de schuldencrisis kan de economie via vertrouwensherstel al volgend jaar een positieve impuls krijgen.
Categorie:
Tag(s):