dinsdag, 6. september 2011 - 15:20

Don Bosco College Volendam mag hoofddoekje verbieden

Amsterdam

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag geoordeeld dat het hoofddoekjesverbod van het rooms-katholieke Don Bosco College te Volendam niet onrechtmatig is jegens een leerlinge die een hoofddoek wil dragen als uiting van haar islamitische geloof.

Volgens de Commissie Gelijke Behandeling maakt de school met het hoofddoekjesverbod een verboden onderscheid op grond van godsdienst.
De kantonrechter in de rechtbank Haarlem oordeelde anders. De kantonrechter stelde vast dat het de school vrij stond te beslissen dat haar katholieke grondslag meebrengt dat uitingen van een ander geloof, zoals hoofddoekjes, binnen de school niet worden aanvaard.

Het gerechtshof Amsterdam is het eens met de kantonrechter. Het gerechtshof wijkt uitdrukkelijk af van het toetsingskader van de Commissie Gelijke Behandeling.

Achtergrond
Van 2002-2004 heeft één leerlinge op het college een hoofddoek gedragen, als uiting van haar islamitische geloof. De school trad daar niet tegen op omdat na de Volendamse cafébrand van 1 januari 2001 ook andere hoofddeksels werden toegestaan wegens hoofdverminkingen van leerlingen. Van 2004 tot nu toe heeft niemand anders op het college een hoofddoek als uiting van het islamitische geloof gedragen. Het is dan niet willekeurig en getuigt niet van een inconsequent beleid als de school vanaf augustus 2010 uitdrukkelijk ook de hoofddoek verbiedt.

De leerlinge en haar vader waren bekend met de katholieke grondslag van het college toen het aanmeldingsformulier voor de leerlinge werd ingevuld. Zij moesten er dan rekening mee houden dat een zichtbare uiting van het islamitische geloof (zoals het dragen van een hoofddoek) mogelijk niet toegestaan zou zijn. Of hun door de school medegedeeld is waarin de katholieke grondslag precies tot uitdrukking kwam, doet niet ter zake.

Of het college in de praktijk niet strikt katholiek is, staat niet ter beoordeling van de rechter.
Provincie:
Tag(s):