woensdag, 28. september 2011 - 12:49

Donner schendt wet, huurders dagen staat voor de rechter

Amsterdam

Nederlandse Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) hebben vanochtend de Staat der Nederlanden gedagvaard in kort geding.

De huurdersorganisaties willen dat de rechter minister Donner van BZK verbiedt om de huurmaatregel in te voeren die de maximale huren in schaarstegebieden sterk verhoogt. Zij stellen dat de minister niet bevoegd is om deze maatregel te treffen en dus handelt in strijd met de wet.

Inzet van het kort geding is de voorgenomen wijziging van het Woningwaarderingstelsel (WWS). In een tiental schaarstegebieden (140 gemeenten) wordt het aantal woningwaarderingspunten afhankelijk van de WOZ-waarde met 15 of 25 punten verhoogd. Daardoor stijgt de maximale huur, respectievelijk met 73 of 123 euro per maand. Minister Donner wil de maatregel op 1 oktober aanstaande feitelijk in werking laten treden.

De Woonbond en de HA voorzien grote problemen als de maatregel in werking treedt. Huurwoningen in steden met een groot woningtekort (zoals Amsterdam, Utrecht en Den Bosch) worden onbetaalbaar. Het gat tussen bestaande huurprijzen en nieuwe huurprijzen wordt enorm. Hierdoor zal de doorstroming volledig stokken. Vele tienduizenden huurwoningen kunnen door de maatregel geliberaliseerd worden, waardoor het beschikbare aanbod aan betaalbare woonruimte drastisch zal slinken. Ook de wettelijke huur- en huurprijsbescherming van huurders wordt ernstig uitgehold.

De Woonbond en de HA zijn van mening dat minister Donner zeer onzorgvuldig heeft gehandeld bij de behandeling van zijn voorstel in de Eerste en Tweede Kamer. Nadat zijn voorstel om de maximale huren van alle huurwoningen in heel Nederland met 123 euro te verhogen door de Tweede Kamer naar de prullenbak was verwezen, heeft hij plompverloren een nieuw voorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd. Dit terwijl hij in een eerdere brief aan de Kamer zelf aangaf dat deze regeling niet mogelijk is zonder wetswijziging. Kennelijk handelt hij willens en wetens in strijd met de wet. Het nieuwe voorstel is ook nooit aan het parlement voorgelegd, wat in strijd is met alle beginselen van behoorlijk bestuur.

Ook de handelswijze van de Raad van State (RvSt) is zeer opmerkelijk. De Woonbond en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland hebben brieven aan de RvSt gestuurd, waarin zij een groot aantal wettelijke bezwaren en belemmeringen tegen de maatregel hebben ingebracht. De RvSt heeft daar totaal geen acht op geslagen en een zogeheten 'blanco' advies uitgebracht. Dit geeft de minister de mogelijkheid de Kamers volledig te passeren, in het geval die geen kritische vragen stellen.
Provincie:
Tag(s):