dinsdag, 8. februari 2011 - 14:41

Donorregistratiesysteem blijft ongewijzigd

Den Haag

Minister Schippers van Volksgezondheid houdt vast aan het huidige donorregistratiesysteem. Dit schrijft zij dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Geen ‘geen-bezwaarsysteem’
Onderzoeken tonen niet overtuigend aan dat een ander donorregistratiesysteem tot meer donoren zou leiden. De minister is van mening dat een overgang naar een geen bezwaarsysteem, zoals het ADR-systeem, een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht zou betekenen. Die inbreuk is alleen te rechtvaardigen als het een ontegenzeggelijke en aanzienlijke toename van het aantal donoren oplevert. En dat is uit onderzoeken niet gebleken.

Minister Schippers wil een toename van het aantal orgaantransplantaties door te focussen op de ziekenhuizen. Hiermee zet zij de lijn voort, die door haar voorganger minister Klink is gekozen. Daarin wordt vol ingezet op een betere organisatie en aanpak in ziekenhuizen.

Als orgaandonatie in alle ziekenhuizen echt prioriteit krijgt, en alle betrokken zorgverleners en bestuurders zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid, kan het aantal orgaantransplantaties structureel hoger zijn.

233.000 nieuwe donoren in 2010
De huidige campagne ‘Nederland zegt Ja’ is succesvol en wordt voortgezet. In 2010 verwerkte het donorregister bijna 233.000 registraties. In totaal zijn er 5,5 miljoen mensen geregistreerd. In 2011 wordt voortgebouwd op de successen van 2010, waarbij online (sociale) media en samenwerking met grote partners centraal staan.
Provincie:
Tag(s):