donderdag, 28. april 2011 - 10:51

'Door brand verwoest Drents natuurlandschap kan zich goed herstellen'

Nijmegen

Honderd hectare van het Fochteloërveen in Drenthe ging maandag in vlammen op. Toch hoeft de zeldzame veennatuur niet per se als verloren te worden beschouwd.

Dat zegt de Nijmeegse Bioloog Fons Smolders die zag in Ierland hoe snel veen zich kan herstellen. ‘Alles hangt af van de hydrologie.

Onderzoek naar herstel
‘Brand in veen komt ook van nature voor. Door blikseminslag kunnen grote stukken veen afbranden. Wij hebben onderzoek gedaan naar het herstel van veen in Ierland. In het Clara Bog, ons onderzoeksgebied daar, was toevallig brand geweest. Het was vreselijk om te zien toen we daar aankwamen, totaal zwartgeblakerd en troosteloos. We hebben toen direct onderzoeksplots uitgezet en hebben het herstel in de jaren erna gevolgd. Als ik het niet met mijn eigen ogen had gezien zou ik het niet geloofd hebben. Na vijf jaar was er geen verschil meer te zien tussen de verbrande en niet-verbrande delen.'

Fons Smolders is bioloog bij Radboud-spin off B-ware, dat in opdracht onderzoek doet naar de mogelijkheden en effecten van natuurbeheer en - herstel.

Vitaal gebied
Het Fochteloërveen kent Smolders goed: hij deed daar onderzoek naar de effecten van maatregelen om meer water in het gebied vast te houden. Het is een van de zeldzame restanten van de uitgestrekte veengebieden die Nederland vroeger bedekten. Het gebied is bijzonder omdat er nog levend hoogveen te vinden is, veen dat nog aangroeit.
‘Het gebied was er slecht aan toe, verdroogd en vergrast. Maar er zijn dammetjes aangelegd om het regenwater vast te houden en dat heeft heel snel effect gehad. Veenmossen gingen weer groeien, het pijpestrootje verdween. Ik kan op de luchtbeelden niet precies zien waar de brand was, maar het lijkt aan de rand te zijn. Daar is het veen vitaal. Zolang de dammen die het water vasthouden niet verbrand zijn, denk ik dat het redelijk snel weer goed kan komen.'

Komt wel goed
‘Honderd hectare is een fors stuk, maar het hele gebied is 2500 hectare. Dat betekent waarschijnlijk dat de belangrijke dier- en plantensoorten nog wel in het gebied aanwezig zullen zijn en dit stuk opnieuw kunnen bevolken.' Ooit waren grote delen van Nederland grotendeels bedekt met veen. Dat werd ontwaterd en als turf opgestookt. Nu is er nog 5200 hectare over waarvan slechts 15 hectare levend hoogveen.
Provincie:
Tag(s):