woensdag, 25. mei 2011 - 10:03

Door problemen bij Inholland kiezen studenten vaker voor Hogeschool Amsterdam

Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft voor het komende collegejaar nu al 20 procent meer aanmeldingen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit schrijft de Volkskrant op basis van cijfers over het aantal aanmeldingen bij hogescholen in de Randstad.

Uit diezelfde cijfers blijkt dat bij Hogeschool Inholland het aantal aanmeldingen juist daalde met 20 procent. Het gaat nog niet om definitieve cijfers, want studenten kunnen zich nog aanmelden.

Wel is duidelijk dat de perikelen rondom Hogeschool Inholland de school geen goed hebben gedaan. Het heeft een trend doen ontstaan waardoor studenten zich bij hogescholen 'in de buurt' inschrijven zoals de Hogeschool van Amsterdam. De vraag is alleen of de HvA de grotere toestroom van studenten wel aankan.

HvA-rector Jet Bussemaker zegt in de krant : 'De kwaliteit van het onderwijs aan de HvA is er niet bij gebaat als er nu grote groepen studenten van de Inholland naar ons overstappen'.

Maar ook waar het nieuwe studenten betreft, staat de rector niet te springen om ongebreidelde groei. 'Er zit een grens aan het aantal studenten dat wij willen hebben. Juist om te voorkomen dat de kwaliteit gaat lijden onder de kwantiteit.'

De rector overweegt dan ook bij de populaire economische opleidingen een numerus fixus aan te vragen. Bij de studie Media, Informatie en Communicatie wordt al geloot.
Provincie:
Tag(s):