woensdag, 13. april 2011 - 18:40

Doorzoeking bij North Refinery in Farmsum

Farmsum

Het Interregionaal Milieuteam (IMT) van de Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland heeft vandaag in een onderzoek van het Functioneel Parket voor de tweede maal het terrein en gebouwen van een Raffinaderij in de provincie Groningen doorzocht. De raffinaderij bewerkt o.a. afvalolie.

Het vermoeden is dat deze chemische afvalstoffen illegaal in olie en brandstoffen weggemengd werden. De echte samenstelling van de stoffen zou niet blijken uit de documenten die de afvalstromen begeleiden. Het bedrijf zou analyses van afvalstromen, begeleidingsdocumenten en facturen vervalst hebben. Met onder andere een verkeerde voorstelling van zaken werd toestemming van de autoriteiten verkregen. De doorzoeking van vandaag is met name gericht op de omgang van het bedrijf met chemische afvalstoffen.

Het ongecontroleerd verspreiden van chemische afvalstoffen kan leiden tot schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Met het niet naleven van de regels zijn grote winsten te behalen en dit kan leiden tot concurrentievervalsing. Dat zijn redenen waarom het OM dit soort zaken aanpakt.
Provincie:
Tag(s):