maandag, 12. december 2011 - 12:18

Dreigingsniveau gehandhaafd op beperkt

Het dreigingsniveau voor Nederland blijft ‘beperkt’. De afgelopen maanden zijn, vergeleken met de periode daarvoor, op relevante jihadistische websites minder berichten met dreigementen tegen Nederland en Nederlanders geplaatst.

Daarnaast is er geen verandering opgetreden in het beeld van jihadistische netwerken in Nederland.

Die netwerken zijn beperkt in aantal, los georganiseerd, en hebben geen sterke leiders of duidelijke doelen. Bovendien is de weerstand van de Nederlandse bevolking tegen extremistisch en terroristisch geweld in Nederland hoog. Tevens is door de dood of gevangenneming van enkele kopstukken van kern al Qaída en gelieerde organisaties de slagkracht van deze groepen verder aangetast. Dat heeft het dreigingsbeeld voor het Westen enigszins verlicht. Dat staat in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Wel hebben de aanslagen in juli van dit jaar in Noorwegen aangetoond dat waakzaamheid niet alleen is geboden voor jihadistisch terrorisme, maar ook voor terroristisch geweld met een andere ideologische achtergrond. Sommige Europese landen worden geconfronteerd met geweldsdaden die worden toegeschreven aan extreemrechts. In Nederland zijn er voor dergelijke dreigingen nog geen concrete aanwijzingen.

Ook met betrekking tot jihadistische organisaties en netwerken zijn er ontwikkelingen die zorgwekkend zijn (gebleven). Zij blijven onverminderd actief op diverse strijdtonelen van de jihad. Nog steeds trekken, zij het in beperkte mate, personen uit Nederland en Nederlanders die elders wonen naar dergelijke strijdgebieden. Als er al de wens is om deel te nemen aan de jihad, dan richten individuen zich meer op buitenlandse jihadistische strijdgebieden dan op het voeren van een jihad in en tegen Nederland.

Daarnaast zijn de uitkomsten en gevolgen van de politieke ontwikkelingen in diverse landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten nog onduidelijk. “Al Qa’ida op het Arabisch Schiereiland” (AQAS), “Al Qa’ida in de Islamitische Maghreb” (AQIM), en mogelijk andere jihadistische groepen profiteren van de onrust en het gebrekkige staatsgezag in sommige (delen) van die landen. Zorgelijk zijn de signalen dat dit er soms toe leidt dat zij de beschikking krijgen over ruimere hoeveelheden wapens, munitie en bewegingsvrijheid.

In de periode rondom de tiende gedenkdag van ‘9/11’ zijn in diverse Europese landen (Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zweden, Duitsland en Finland) aanhoudingen verricht om jihadistische aanslagen te voorkomen of ondersteuningsactiviteiten te stoppen. Hoewel deze aanhoudingen in hetzelfde tijdsbestek plaatsvonden, lijken er geen verbanden te bestaan tussen de aanhoudingen. Ook is er geen relatie met Nederland geconstateerd.
Provincie:
Tag(s):