maandag, 3. oktober 2011 - 11:09

Dreigingsniveau gehandhaafd op ‘beperkt'

Den Haag

Het dreigingsniveau voor Nederland blijft ‘beperkt’. De dreiging van jihadistische netwerken in Nederland is nog steeds gering.

Ook de weerstand onder de Nederlandse bevolking tegen gewelddadig radicalisme en terrorisme blijft onveranderd hoog. Nederlandse jihadisten of in Nederland wonende jihadisten blijven pogingen doen uit te reizen naar jihadistische strijdgebieden, maar slechts een enkeling slaagt erin het gewenste strijdgebied te bereiken en aansluiting te vinden bij jihadistische structuren.

De aanslagen in Noorwegen laten daarnaast zien dat de binnenlandse terroristische dreiging in westerse landen niet alleen wordt bepaald door jihadistisch terrorisme. Ook andere ideologische overtuigingen kunnen zich vertalen in terroristisch geweld. Dat staat in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Provincie:
Tag(s):