dinsdag, 29. maart 2011 - 14:43

Drenthe draagt bij aan loket Flinc

Assen

De provincie Drenthe stelt €50.000 beschikbaar voor het project Flinc. Het
‘loket’ voor startende ondernemers dreigde te moeten sluiten omdat de
bestaande financieringsbronnen zijn opgedroogd.

Flinc helpt sinds 2008 beginnende ondernemers om hun bedrijf van de grond te krijgen. Bij het loket kunnen starters terecht voor onafhankelijk advies, begeleiding bij het opstellen van een beleidsplan en hulp bij het verkrijgen van startkapitaal. Flinc is ondergebracht bij de NOM (de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland) en is tevens bereikbaar op het Ondernemersplein Emmen.

Flinc werd tot nu toe gefinancierd met Rijks- en Europees geld, maar deze
projectmiddelen zijn uitgeput. Hiermee ontstond een acuut probleem voor het komende jaar. ,Wij willen niet dat zo’n belangrijk economisch instrument uit geldnood verloren gaat. Daarom stellen we als provincie het voortbestaan van Flinc voorlopig veilig’’ aldus gedeputeerde Janny Vlietstra. De subsidie is een overbrugging tot april 2012. GS gaan er van uit dat Flinc daarna een reguliere taak van de NOM zal zijn.

Flinc wordt bijzonder gewaardeerd door haar klanten en is een effectieve
aanjager van nieuwe bedrijvigheid gebleken. Vlietstra: ,,Vooral jonge,
innovatieve ondernemers hebben baat bij Flinc. Dat vinden wij belangrijk.’’
In Drenthe heeft Flinc de afgelopen twee jaar ongeveer honderdvijftig
ondernemers geholpen. Aan vijftien bedrijven is risicokapitaal verstrekt, in totaal voor €1,3 miljoen euro. Hiermee is een investeringsvolume van €3,5 miljoen euro losgemaakt en zijn 27 directe arbeidsplaatsen gecreëerd.
Provincie:
Tag(s):