woensdag, 14. december 2011 - 21:43

Drenthe investeert in arbeidsmarkt

Regio

De provincie Drenthe investeert in de versterking van de arbeidsmarkt. Voor een bedrag van in totaal €375.000,- is subsidie toegekend aan vijf innovatieve projecten op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsleven.

Met de provinciale bijdrage wordt onder meer geïnvesteerd in een betere aansluiting van het onderwijs op de vraag van werkgevers in zorg, techniek en de bouw. De subsidieaanvragers steken zelf ook geld in de projecten: de totale investering bedraagt bijna 1 miljoen euro. Gedeputeerde Ard van der Tuuk is enthousiast over het aantal en de kwaliteit van de ingediende projecten: “Deze projecten geven een stevige impuls aan de versterking van de Drentse arbeidsmarkt. Dat is goed
voor ondernemers, goed voor werknemers en dus goed voor de Drentse economie.”

Het is voor de Drentse economie van belang dat ondernemers kunnen beschikken over voldoende en goed opgeleid personeel. Het Drents arbeidsmarktonderzoek 2011 toonde aan dat de beroepsbevolking de komende jaren gaat dalen en dat op termijn tekorten gaan ontstaan
in de zorg- en technieksector. Ook worden de opleidingseisen van werkgevers steeds hoger. Daarom investeert de provincie Drenthe in goed onderwijs en in een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dat gebeurt onder andere met subsidieregeling
‘Arbeidsmarkt, Kennis en Sociale Innovatie’, waaruit nu vijf projecten een bijdrage ontvangen.
Provincie:
Tag(s):