woensdag, 12. januari 2011 - 21:34

Drenthe relatief veilig

Regio

De Hulpverleningsdienst Drenthe heeft voor heel Drenthe een profiel
geschetst van de mogelijke veiligheidsrisico's. Mede op basis van dit profiel
wordt vervolgens het Regioneel Beleidsplan voor crisismanagement,
brandweerzorg en geneeskundige zorg opgesteld.

Aan alle gemeenten in Drenthe wordt dit profiel voorgelegd, zodat de gemeenteraad kan aangeven voor welke (gemeentelijke) risico's zij extra aandacht zouden willen. Tevens mogen zij daarbij hun wensen aangeven ten aanzien van het regionaal beleidsplan.

Het risicoprofiel van de gemeente Emmen wijkt gezien de grootte van de gemeente en de aanwezig industrie iets af van dat van Drenthe als totaal.

Het opstellen van een regionaal risicoprofiel is voorgeschreven in de Wet op de Veiligheidsregio. Het risicoprofiel is een instrument om te kijken hoe veilig of onveilig Drenthe is. Daarnaast wordt het gebruikt om te zien wat de invloed en effecten zijn van een bepaald risico voor de regio Drenthe en wat de kans is dat er een dergelijk risico ontstaat. Vervolgens wordt bekeken wat men aanvullend nog moet doen.

Door deskundigen wordt voor de regio Drenthe als geheel voorgesteld om voor de risico's: natuurbrand, grieppandemie en uitval ICT nader onderzoek te doen.
Provincie:
Tag(s):