dinsdag, 20. september 2011 - 23:20

Drenthe verruimt regeling stiltegebieden

Regio

Gedeputeerde staten van Drenthe verruimen de regelgeving voor stiltegebieden. Het college neemt in de regeling voor stiltegebieden een ontheffingsmogelijkheid op, die het mogelijk maakt om bij kleinschalige evenementen per specifiek geval een afweging te maken.

Op grond van de bestaande Provinciale Omgevings Verordening (POV) was tot nu toe geen enkel evenement binnen een stiltegebied mogelijk waarbij geluidversterkende installaties of muziekinstrumenten werden gebruikt. Na de aanpassing worden het daadwerkelijke geluidsniveau, de verkeersaantrekkende werking en de toeristische betekenis van de activiteit voortaan meegewogen in de beoordeling.

De mogelijkheid tot het verkrijgen van ontheffing blijft overigens beperkt, omdat het college grote waarde hecht aan de door provinciale staten ingestelde stiltegebieden. Zo wordt bij een ingediende aanvraag uitdrukkelijk rekening worden gehouden met de exacte locatie van de
activiteit in het stiltegebied.

De provincie Drenthe voert momenteel een evaluatie en actualisatie van de POV door. Hierbij wordt rekening gehouden met de notitie “Een luisterend oor voor de stilte”, van het Interprovinciaal Overleg (IPO).
Provincie:
Tag(s):