vrijdag, 2. december 2011 - 13:56

Drenthe wil Dierenpark Emmen helpen met 12 miljoen euro

Assen/Emmen

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) in Drenthe heeft ingestemd met een extra bijdrage van € 12 miljoen voor de realisering van een dierenpark/theater in Emmen. De verplaatsing van de dierentuin en de nieuwbouw zijn onderdeel van het stadsontwikkelingsproject Atalanta. De gemeente Emmen had de provincie, naast het al toegekende bedrag, om een aanvullende subsidie gevraagd.

De financiële tegemoetkoming van de provincie wordt verdeeld in een subsidie van € 6 mln en een lening van dezelfde grootte. Dat gebeurt onder de voorwaarde dat onder meer een aanvullende financiering van € 30 mln wordt gerealiseerd. Verder worden meevallers in mindering gebracht op zowel de subsidie als de lening. Voor de lening geldt een
rentepercentage van 3,0 % en een aflossingstermijn van 20 jaar.

Het college van GS heeft het verzoek van Emmen gehonoreerd omdat het vertrouwen heeft in de plannen. Uit onderzoek is gebleken dat realisering ervan een zeer positief effect heeft op de ontwikkeling van Zuidoost-Drenthe. Regionale innovatiekracht, verbetering van het vestigingsklimaat en versterking van de recreatief/toeristische sector zijn daarbij belangrijke
provinciale doelen. Het positief effect op de tijdelijke werkgelegenheid wordt geschat op bijna 4700 arbeidsjaren, de structurele bruto werkgelegenheid op 560 fte en 260 fte aan afgeleide banen. De verwachting is dat jaarlijks meer dan € 90 mln bruto bestedingen worden
gegenereerd in de lokale economie.

Verder hebben Emmen en het dierenpark volgens GS in het verleden bewezen om een grensverleggende attractie met vergelijkbare bezoekersaantallen te kunnen realiseren. Dierenpark Emmen wil op een andere locatie – aan de oostkant van het centrum – een park
bouwen dat wordt verbonden met een nieuw theater van de gemeente. Dat wordt overdag gebruikt door het park. De nieuwe attractie, met naar verwachting 1,3 miljoen bezoekers per jaar, is uniek in Europa. De investeringskosten voor het dierenpark/theater bedragen € 205 mln.
Naar verwachting nemen provinciale staten eind deze maand een besluit over het voorstel van GS.
Provincie:
Tag(s):