dinsdag, 15. februari 2011 - 21:30

Drenthe zet in op minder verkeersslachtoffers

Regio

In Drenthe moet het aantal ernstige verkeersslachtoffers (doden en ziekenhuisgewonden) in 2020 zijn gedaald naar 189. Dit is de centrale doelstelling van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid Drenthe 2011-2020, dat gedeputeerde staten van Drenthe hebben vastgesteld op advies van de partners in het Verkeers- en Vervoerberaad Drenthe.

Tot nu toe werd nog uitgegaan van maximaal 311 ernstige slachtoffers in 2020, maar inmiddels is een trend ingezet die een bijstelling naar beneden rechtvaardigt. Om de dalende trend vast te houden, is vooral permanente inzet op gedragsbeïnvloeding cruciaal. Voorbeelden hiervan zijn aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers en ouderen), veroorzakers (alcohol, medicijngebruik) en vervoerswijze (motoren en bestelauto’s).

De daling van het aantal verkeersslachtoffers is vooral te danken aan een combinatie van educatieve en infrastructurele maatregelen. Deze zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking tusssen de Drentse verkeersveiligheidspartners. Behalve de provincie zijn dit Rijkswaterstaat, de gemeenten, politie, justitie en maatschappelijke organisaties zoals Veilig Verkeer Nederland en de ANWB.
Provincie:
Tag(s):