dinsdag, 13. december 2011 - 21:44

Drentse aardlagen in beeld

Regio

Wat zich in de bodem en ondergrond van Drenthe afspeelt, is vanaf nu online te zien in de Bodematlas Drenthe. De atlas maakt alle bodeminformatie waarover de provincie beschikt toegankelijk voor iedereen. Het is een waardevolle informatiebron voor bedrijven, beleidsmakers en geïnteresseerden.

De provincie heeft de nieuwe bodematlas ontwikkeld omdat ze graag wil dat de kennis die ze over de bodem heeft beter wordt gebruikt. Dat is belangrijk voor een duurzaam beheer van de bodem. Het gaat om bescherming van bijvoorbeeld de archeologische waarden en de
drinkwatervoorraden, maar de bodem levert ook vele kansen, zoals delfstoffen en bodemwarmte. De kunst is om de kansen zodanig te benutten dat daardoor de bodemwaarden niet verdwijnen. En dat kan beter wanneer alle belanghebbenden over goede bodeminformatie
beschikken.

De atlas bevat gegevens over de kenmerken van de Drentse bodem, over het gebruik ervan en tevens over de bodemaantasting en het bodembeheer. De informatie is beschikbaar in de vorm van digitale bodemkaarten, die afzonderlijk op te roepen en desgewenst over elkaar heen te leggen zijn. Bij de kaarten vindt u een korte uitleg en tevens de contactpersoon van de provincie die verder toelichting kan geven.

De bodematlas van Drenthe is gemakkelijk in gebruik met een handige zoekstructuur. Wanneer u in de atlas een bodemkaart heeft gevonden weet u ook meteen zeker dat het de meest recente is die de provincie in huis heeft.

De bodematlas is te vinden op www.provincie.drenthe.nl/bodematlas.
Provincie:
Tag(s):