dinsdag, 8. februari 2011 - 16:37

Drentse Commissaris van de Koningin informeert jongeren over verkiezingen

Regio

De printers op het provinciehuis in Drenthe draaien op volle toeren.

Deze dagen wordt een brief namens de Commissaris van de Koningin, dhr. J. Tichelaar, verstuurd aan alle jongeren die voor het eerst gaan stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen.

De provincie neemt regelmatig besluiten die ook van invloed kunnen zijn op jongeren en hun naaste omgeving. Bijvoorbeeld door het regelen van openbaar vervoer, vaak een belangrijke voorwaarde voor het volgen van een studie.

De inwoners van Drenthe bepalen hoe de provincie zich verder ontwikkelt. Ook jongeren kunnen hierover mee beslissen; ‘jij bepaalt mee als jij je stem uitbrengt op woensdag 2 maart 2011, laat hem niet verloren gaan!
De provincie is dichterbij dan je denkt!

Alle inwoners van Drenthe van 18 jaar en ouder kunnen op woensdag 2 maart 2011 hun stem uitbrengen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van Drenthe. Vergeet uw identiteitsbewijs niet bij het uitbrengen van uw stem. De verkiezingen zijn ook van belang voor de samenstelling van de Eerste kamer die op 23 mei 2011 tot stand komt. De nieuwe statenleden kiezen op die dag de leden van de Eerste Kamer.
Provincie:
Tag(s):