donderdag, 1. december 2011 - 23:00

Drentse Energie Organisatie krijgt groen licht

Regio

De minister van Binnenlandse Zaken gaat akkoord met het besluit van het college van gedeputeerde staten tot oprichting van de Drentse Energie Organisatie. Hij heeft de statuten van de stichting goedgekeurd. Dit betekent dat de Drentse Energie Organisatie per 1 december officieel van start kan gaan.

Gedeputeerde Tanja Klip-Martin ziet economisch kansen voor Drenthe in de productie van duurzame energie. “Met de oprichting van de Drentse Energie Organisatie kunnen we inspelen op deze kansen en grote duurzame energieprojecten in Drenthe over de drempel helpen.’

De Drentse Energie Organisatie biedt begeleiding, helpt bij complexe klussen en biedt financiële diensten. De financiële diensten, leningen, participaties en garantiestelling, hebben een revolverend karakter. Dat betekent dat uitgezette middelen weer terugvloeien, zodat ze weer ingezet kunnen worden om nieuwe projecten te helpen. Vaak komen duurzame energieprojecten niet van de grond omdat ze tegen onverwachte knelpunten aan lopen. Door de oprichting van de Drentse Energie Organisatie krijgen dit soort projecten een kans.

De Drentse Energie Organisatie kan bij de beoordeling van projecten voor een lening bijvoorbeeld ook het maatschappelijk belang meewegen naast het financiële en commerciële belang dat reguliere banken doorgaans hanteren. De Drentse Energie Organisatie wordt een stichting losstaand van de provincie, die een relatie heeft met de provincie via een subsidieverordening. Het college reserveert in de begroting voor
2012 eenmalig 10 miljoen euro voor duurzame energieproductie binnen de Drentse Energie Organisatie. Daarnaast verstrekt zij tot en met 2020 een jaarlijkse subsidie van 3 miljoen euro.
Provincie:
Tag(s):