vrijdag, 18. februari 2011 - 22:38

Drentse erfgoedorganisaties presenteren erfgoedagenda

Meppel

In een volle aula van de scholengemeenschap Dingstede in Meppel is deze week door directeur Olav Reijers van Drents Plateau de Drentse agenda voor het erfgoed 2011-2015 gepresenteerd. De agenda wordt elke vier jaar door zeven erfgoedorganisaties opgesteld. De negen politici die meededen aan het verkiezingsdebat dat de scholieren hadden georganiseerd, mochten als eersten de agenda ontvangen.

De presentatie van de Drentse erfgoedagenda vond zoals gezegd plaats tijdens het verkiezingsdebat van scholieren van de scholengemeenschap Dingstede. Met de stelling 'erfgoed jaagt jongeren Drenthe uit en lokt ouderen de provincie in' sloten de scholieren het debat af. De politici waren echter van mening dat de stelling niet klopt en dat erfgoed juist werkgelegenheid schept en dus voor banen voor jongeren zorgt. D66 en Groen Links durfden zelfs te stellen dat elke euro die wordt uitgegeven aan erfgoed verdubbeld wordt. Gedurende de hele avond werd er levendig gedebateerd over over een viertal stellingen die te maken hadden met het erfgoed. Zowel de politici als de scholieren lieten weten dat het Drentse erfgoed gekoesterd moet worden en dat er vooral op jonge leeftijd al aandacht aan moet worden geschonken. De discussie of hiervoor een rol van de provincie Drenthe ligt, werd bijna door alle politici onderschreven.

De avond werd afgesloten met het uitreiken van de Drentse agenda voor het erfgoed. De zeven erfgoedinstellingen die de kern van de professionele infrastructuur vormen hebben de ambitie het verhaal van Drenthe beter te ontsluiten om zo de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de provincie te stimuleren. Daartoe stellen ze elke 4 jaar voorafgaand aan de statenverkiezingen een nieuwe agenda op met de doelen die zij de komende vier jaar willen bereiken. Belangrijkste speerpunten zijn bijvoorbeeld het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit, het tegenaan van verrommeling, het vergroten van de kennis over erfgoed bij kinderen en jongeren en het herbestemmen van waardevolle karakterisieke gebouwen.
Provincie:
Tag(s):