vrijdag, 2. september 2011 - 21:18

Drentse gemeenten controleren bedrijfsafvalcontainers

Regio

In september vindt in bijna alle Drentse gemeenten de actie ‘Prullemaande’
plaats. De provincie en gemeenten controleren daarbij steekproefsgewijs
bedrijfsafvalcontainers op materialen die daar niet in thuis horen. Bedrijven die hun afval niet volgens de regels aanbieden riskeren een waarschuwing of een proces-verbaal.

Tijdens de steekproef nemen de controleurs een aantal bedrijfsafvalcontainers in beslag. Vervolgens worden de containers afgevoerd naar de eigen gemeentewerf en handmatig nagekeken op materialen als verfresten, batterijen, olie, TL-buizen, maar ook papier en glas. Alle gecontroleerde bedrijven ontvangen na afloop bericht.

De gemeente Assen deed in 2009 voor het eerst een soortgelijke steekproef. In 2010 breidde de actie zich uit tot de gemeenten Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo. Daarbij werd bij 12 bedrijven proces-verbaal opgemaakt en kregen 21 bedrijven een waarschuwing. Dit jaar is het project uitgebreid naar de rest van de provincie en doen nagenoeg alle gemeenten en de provincie mee.

De actie Prullemaande wordt uitgevoerd in het kader van het Samenwerkingsverband Milieuhandhaving Top van Drenthe. Naast de provincie en de gemeenten nemen ook het Regionale Milieuteam van de politie en de afvalinzamelaars uit de regio deel aan de actie.
Provincie:
Tag(s):