donderdag, 19. mei 2011 - 22:05

Drentse gemeenten maken zich hard voor Vereniging Hartveilig Drenthe

Tynaarlo

De Vereniging Hartveilig Drenthe (VHD) stuurde in januari een brandbrief naar alle gemeenten in Drenthe over haar project Hartveilig Drenthe. Zonder nieuwe financiering moest de vereniging haar activiteiten met ingang van 31 maart 2011 beëindigen.

Moest, want de gemeente Tynaarlo heeft na ontvangst van de brandbrief het initiatief genomen om samen met de andere Drentse gemeenten voor 2011 een éénmalige subsidie te verstrekken aan de VHD. Hiermee heeft het bestuur van de vereniging de tijd om vanaf 2012 structurele financiering te organiseren via de partijen in de reguliere gezondheidszorg.

De VHD beheert een database met daarin de locaties van AED’s en de geschoolde vrijwilligers die deze apparaten bedienen. De AED-locator. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met elektroshocks helpt dit apparaat het hart weer op gang van iemand die een hartstilstand heeft. Wanneer iemand een hartstilstand heeft, komt de melding binnen bij de meldkamer van het UMCG. Nadat de ambulance naar de getroffen persoon is gestuurd, benadert de meldkamer direct de AED-Locator van de VHD. Met behulp van dit systeem worden drie personen middels een sms verzocht het slachtoffer zo snel mogelijk te helpen. Twee vrijwilligers om de bloedcirculatie op gang te houden om daarmee (hersen)schade te voorkomen en een vrijwilliger die de AED ophaalt om het hart weer op gang te brengen.

De gemeente Tynaarlo onderzoekt of er een dekkend netwerk van AED’s inclusief geschoolde vrijwilligers bereikt kan worden in de gemeente. Tynaarlo is inmiddels gefaseerd begonnen met het aanschaffen van AED’s en het opleiden van vrijwilligers voor het bedienen van deze AED’s. Voor de laatste stap in de AED-keten (een centraal alarmeringsysteem) is de gemeente Tynaarlo afhankelijk van bovenregionale samenwerking en van vrijwilligers zoals dat samenkomt in de activiteiten van de VHD. Als de activiteiten van de VHD wegvallen, is de AED-keten niet rond. Met de subsidie van de Drentse gemeenten ter hoogte van € 23.500,- is de VHD gered.
Provincie:
Tag(s):