woensdag, 21. december 2011 - 18:19

Drentse Staten verwerpen natuurakkoord

Regio

Een meerderheid van de Provinciale Staten van Drenthe stemt niet in met het natuurakkoord dat het IPO onlangs met het Rijk sloot over het overhevelen van taken op het gebied van natuur. Uit de stemming bleek dat de fracties van de PvdA, D66, SP, GroenLinks en ChristenUnie tegen het akkoord stemden en de fracties van CDA, PVV en VVD voor.

In de Onderhandelingsakkoord Natuur is opgenomen dat de provincies meer verantwoordelijkheden krijgen voor het beheer van natuur, landschap en landbouw. De twaalf provincies dienen uiterlijk 24 december aan het kabinet te laten weten of zij met het natuurakkoord kunnen instemmen of niet. Bekend is dat tot nu toe naast Drenthe ook Noord-Brabant, Friesland en Groningen tegen het akkoord hebben gestemd
Provincie:
Tag(s):