donderdag, 10. februari 2011 - 10:54

Drie nieuwe zwemlocaties in Gelderland

De provincie Gelderland wijst drie nieuwe zwemlocaties aan als zwemwater. Het gaat om Midden Veluwe in Harskamp, De Zandpunt in Herwijnen en de Kalenbergse plas in Meteren.

In totaal zijn er nu 60 zwemlocaties in Gelderland. Bij deze wateren wordt gedurende het zwemseizoen de waterkwaliteit regelmatig gecontroleerd. De provincie houdt de hygiëne, veiligheid en waterkwaliteit in de gaten en kan, als dat nodig is, tijdelijk een negatief zwemadvies geven.

Aanwijzing
Iedereen kan bij de provincie suggesties doen voor nieuwe zwemwaterlocaties. De provincie beoordeelt in overleg met onder andere de waterbeheerder of de locatie aangewezen kan worden. Criteria zijn met name veiligheid, waterkwaliteit en of een groot aantal zwemmers op de locaties kan worden verwacht. Uiteindelijk besluiten Gedeputeerde Staten of de locatie als zwemwater kan worden aangewezen. Het aanwijzen van zwemwaterlocaties gebeurt jaarlijks voor het begin van het zwemseizoen op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en de Waterverordening Gelderland. Zwemmers wordt geadviseerd om te zwemmen bij de aangewezen zwemlocaties.
Provincie:
Tag(s):