woensdag, 30. november 2011 - 18:41

Drie reële alternatieven voor wegverbinding Groningen – Delfzijl N360

Groningen

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen wil verder met drie mogelijke alternatieven voor de aanpak van de provinciale weg N360 tussen Groningen en Delfzijl.

In de afgelopen tijd zijn zeven alternatieven onderzocht. Door bezuinigingen van het Rijk heeft de provincie nog maximaal 30 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van de N360. Omdat het er niet naar uit ziet dat er extra geld beschikbaar komt, kiest het college ervoor om verder te gaan met de drie alternatieven die binnen dit budget passen. Provinciale Staten behandelen het voorstel begin 2012.

Op 13 december organiseert de provincie samen met de gemeenten die langs het traject liggen een inloopbijeenkomst in Café De IJzeren Klap in Lageland om de omgeving te informeren.
Provincie:
Tag(s):