woensdag, 1. juni 2011 - 18:17

Drie zwakke plekken in Friese veenkaden

Tijdens de inspectie van de veenkaden zijn in de afgelopen week drie zwakke plekken geconstateerd. Eén op het eiland De Burd bij Grou, één bij Pikesyl in de buurt van Abbega en één bij Elahuizen.

Bij De Burd en bij Abbega worden reparaties uitgevoerd. Bij Elahuizen is sprake van een damwand voor de dijk. Daarnaast is het dijklichaam fors en het peilverschil met het achtergelegen land gering. Hierdoor is de veiligheid niet in het geding. Door de droogte van de afgelopen maanden drogen de veenkaden in. Daardoor kunnen scheuren ontstaan waardoor de kaden minder veilig worden.

Woensdagmiddag heeft Roel de Jong, dagelijks bestuurslid van Wetterskip Fryslân een toelichting gegeven op de veenkadeinspectie. “De medewerkers van Wetterskip Fryslân zijn altijd alert op scheurvorming of vernatting van dijken, maar als het neerslagtekort oploopt tot boven de 150 mm, dan worden alle veenkaden in Fryslân systematisch gecontroleerd.

In de afgelopen week hebben zo’n 20 medewerkers van Wetterskip 110 kilometer veenkaden geïnspecteerd. Als de droogte aanhoudt worden de kaden elke twee weken systematisch geïnspecteerd.” In totaal heeft Fryslân 3200 kilometer aan oevers en kaden. 1100 kilometer daarvan ligt op een ondergrond van veen. 110 kilometer kade is een echte veenkade, dat betekent dat het dijklichaam zelf uit veen bestaat.

Sinds begin maart is er in Nederland weinig neerslag van betekenis gevallen. In Fryslân zijn er daardoor nog geen grote problemen ontstaan. Vanuit het IJsselmeer is er voldoende aanvoer van water mogelijk. De waterstand van de Friese boezem wordt 5 centimeter hoger gehouden dan normaal om de grondwaterstand te beïnvloeden. Alleen in de hoger gelegen (zand)gronden is er hier en daar sprake van droogvallende watergangen. Door de warmte is er sprake van meer plantengroei in de watergangen. Om de doorstroming van de watergangen te garanderen wordt op sommige plaatsen in de provincie al begonnen met het zomeronderhoud.

In de provincie is nog geen beregeningsverbod van kracht.T
Provincie:
Tag(s):