vrijdag, 9. september 2011 - 20:24

Drinkwaterbedrijf Vitens bezorgd over plannen winnen schaliegas

Utrecht

Vitens, 's lands grootste drinkwaterbedrijf, maakt zich zorgen over de wensen die er liggen bij het Kabinet om schaliegas te winnen.Gelderland en Overijssel zijn door het rijk aangewezen als locaties waar schaliegas gewonnen kan worden.

Vitens roept de betrokken Kamerleden op de zorgen voor de drinkwatervoorziening serieus te nemen. 14 September is er in de Tweede Kamer een hoorzitting over proefboringen naar schaliegas.

Branchevereniging Vewin zal tijdens de hoorzitting de standpunten van de Nederlandse drinkwatersector uiteenzetten. 'De plannen zorgen voor veel onrust bij onze klanten, zeker in Gelderland en Overijssel', zegt Rik van Terwisga, algemeen directeur bij Vitens. 'Voor ons staat de veiligheid voorop. De kwaliteit van het kraanwater is van een zeer hoog niveau en wij willen onze 5,4 miljoen klanten kunnen garanderen dat dat ook zo blijft.'

Drinkwaterbedrijf Vitens maakt zich vooral zorgen over de gevolgen van de boringen voor de kwaliteit van het grondwater waaruit het drinkwater wordt bereid. Het gaat hierbij onder meer om het risico dat de boringen beschermende lagen boven en onder het grondwater, worden doorbroken.

Ook baren de chemicaliën die onder hoge druk worden gebruikt in het proces om het gas vrij te maken zorgen. Het winnen van 'onconventioneel gas' zoals schaliegas en steenkoolgas, kan in de komende jaren een grote vlucht gaan nemen. Vitens volgt deze ontwikkelingen kritisch. Het is nog niet voldoende bekend wat de consequenties zijn van de manier waarop dergelijke gassen worden gewonnen. Vitens wil onder geen beding dat de gasboringen invloed hebben op de drinkwaterkwaliteit.

Vitens staat open voor nieuwe technologische ontwikkelingen en doet de deur niet dicht, zolang de kwaliteit van het drinkwater maar niet in het geding is. Vitens pleit voor gedegen onderzoek naar de risico's van het boren naar onconventioneel gas voor de drinkwatervoorziening. Ervaringen en onderzoek uit de Verenigde Staten zeggen nog niet genoeg over de situatie in Nederland. Pas als absoluut vaststaat dat de winning geen onaanvaardbare risico's voor de drinkwatervoorziening oplevert, mag de toepassing ervan worden overwogen.
Provincie:
Tag(s):